10:05 ICT Chủ nhật, 20/10/2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 64

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2022

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 198160

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học

TKB số 2 áp dụng từ ngày 30/9/2019

Chủ nhật - 29/09/2019 18:23
/uploads/news/2019_09/tkb-so-2.doc
 
THỨ
TIẾT
6A
(Khang)
6B
(T.Hùng)
6C
(Y.Huyền)
6D
(Huy)
7A
(P.Hiên)
7B
(Hiền)
7C
(HằngT)
7D
(H.Sơn)
7E
(Quân)
8A
(Huệ)
2 1 Chào cờ - Khang Chào cờ - T.Hùng Chào cờ - Y.Huyền Chào cờ - Huy Chào cờ - P.Hiên Chào cờ - Hiền Chào cờ - HằngT Chào cờ - H.Sơn Chào cờ - Quân Chào cờ - Huệ
2 Toán - Khang Toán - T.Hùng Sử - Hương NNgữ - Y.Huyền NNgữ - Hiền Toán - P.Hiên Toán - HằngT Toán - H.Sơn Sinh - Quân Sinh - Nga
3 Tin - H.Sơn NNgữ - Mai Sinh - Triều C.Nghệ - Huy Toán - P.Hiên Văn - Hợi Sử - L.Hằng Lý - Liên Địa - Hải C.Nghệ - Ảnh
4 Địa - L.Hằng GDCD - Đạt Văn - Hằng.V MThuật - X.Hùng GDCD - Hà Văn - Hợi NNgữ - Hùng.A Địa - Hải Thể - Học Nhạc - Hoàng
5 Lý - P.Hiên Nhạc - Hoàng Văn - Hằng.V Sinh - Triều Văn - Hợi MThuật - X.Hùng Sinh - Học Sử - Viễn NNgữ - Hùng.A GDCD - Hà
3 1 NNgữ - Y.Huyền Văn - L.Hằng Lý - P.Hiên GDCD - Đạt Văn - Hợi Thể - Học Văn - Viễn Toán - H.Sơn Toán - HằngT Văn - Huệ
2 Sinh - Song Văn - L.Hằng Nhạc - Hoàng Tin - H.Sơn Toán - P.Hiên Địa - Hải Văn - Viễn NNgữ - Hùng.A Văn - Hợi Văn - Huệ
3 Văn - L.Hằng Sinh - T.Việt NNgữ - Y.Huyền Thể - Hoài Địa - Hải Toán - P.Hiên Toán - HằngT Thể - Học Văn - Hợi NNgữ - Hùng.A
4 Thể - Hoài Tin - H.Sơn MThuật - X.Hùng Sử - Thu Nhạc - Hoàng Sinh - L.Hương Thể - Học Sử - Viễn NNgữ - Hùng.A Sử - Hằng.V
5                   MThuật - X.Hùng
4 1 Thể - Hoài Toán - T.Hùng C.Nghệ - Huy NNgữ - Y.Huyền Thể - Học Sử - M.Hoa C.Nghệ - Quân GDCD - Hà Sử - Huệ Toán - Thìn
2 C.Nghệ - Huy NNgữ - Mai Văn - Hằng.V Toán - T.Hùng Sử - M.Hoa NNgữ - Hiền Thể - Học MThuật - X.Hùng C.Nghệ - Quân Thể - Hoài
3 Toán - Khang Thể - Hoài NNgữ - Y.Huyền Lý - Thìn Lý - Liên Thể - Học MThuật - X.Hùng Văn - Viễn Toán - HằngT Sinh - Nga
4 NNgữ - Y.Huyền C.Nghệ - Huy Toán - Khang Thể - Hoài NNgữ - Hiền GDCD - Hà Toán - HằngT Văn - Viễn MThuật - X.Hùng Lý - Liên
5                    
5 1 Toán - Khang Toán - T.Hùng NNgữ - Y.Huyền Văn - Hằng.V Toán - P.Hiên NNgữ - Hiền Văn - Viễn Sinh - Học GDCD - Hà Toán - Thìn
2 Văn - L.Hằng MThuật - X.Hùng Thể - Hoài NNgữ - Y.Huyền NNgữ - Hiền Toán - P.Hiên Sinh - Học Văn - Viễn Sinh - Quân Sử - Hằng.V
3 Tin - H.Sơn NNgữ - Mai Toán - Khang C.Nghệ - Huy Sử - M.Hoa Nhạc - Hoàng NNgữ - Hùng.A Thể - Học Địa - Hải C.Nghệ - Ảnh
4 C.Nghệ - Huy Văn - L.Hằng Tin - H.Sơn Toán - T.Hùng MThuật - X.Hùng Lý - Liên Địa - Hải NNgữ - Hùng.A Văn - Hợi Địa - Tâm
5 Nhạc - Hoàng C.Nghệ - Huy Địa - L.Hằng Tin - H.Sơn           NNgữ - Hùng.A
6 1 GDCD - Đạt Toán - T.Hùng Văn - Hằng.V Địa - L.Hằng Sinh - L.Hương Văn - Hợi NNgữ - Hùng.A Toán - H.Sơn Nhạc - Hoàng Văn - Huệ
2 Toán - Khang Tin - H.Sơn GDCD - Đạt Toán - T.Hùng Thể - Học Sử - M.Hoa Nhạc - Hoàng Địa - Hải Toán - HằngT NNgữ - Hùng.A
3 MThuật - X.Hùng Sinh - T.Việt Thể - Hoài Nhạc - Hoàng Văn - Hợi Địa - Hải Sử - L.Hằng NNgữ - Hùng.A Thể - Học Toán - Thìn
4 Sinh - Song Địa - L.Hằng Toán - Khang Văn - Hằng.V Văn - Hợi NNgữ - Hiền GDCD - Hà Sinh - Học NNgữ - Hùng.A Hoá - Dũng
5                    
7 1 Văn - L.Hằng Thể - Hoài Sinh - Triều Văn - Hằng.V C.Nghệ - Quân Sinh - L.Hương Lý - Liên Văn - Viễn Văn - Hợi Văn - Huệ
2 Văn - L.Hằng Lý - Thìn Tin - H.Sơn Văn - Hằng.V Sinh - L.Hương Toán - P.Hiên Toán - HằngT C.Nghệ - Quân Lý - Liên Hoá - Dũng
3 Sử - Huệ Văn - L.Hằng Toán - Khang Sinh - Triều Địa - Hải Văn - Hợi Văn - Viễn Toán - H.Sơn Toán - HằngT Thể - Hoài
4 NNgữ - Y.Huyền Sử - Dung C.Nghệ - Huy Toán - T.Hùng Toán - P.Hiên C.Nghệ - Quân Địa - Hải Nhạc - Hoàng Sử - Huệ Toán - Thìn
5 SHL - Khang SHL - T.Hùng SHL - Y.Huyền SHL - Huy SHL - P.Hiên SHL - Hiền SHL - HằngT SHL - H.Sơn SHL - Quân SHL - Huệ
 

 
THỨ
TIẾT
8B
(Thìn)
8C
(Ảnh)
8D
(Nga)
8E
(K.Hoa)
9A
(Hường)
9B
(Thu)
9C
(Dung)
9D
(P.Hoa)
9E
(Mai)
9G
(Hồng)
2 1 Chào cờ - Thìn Chào cờ - Ảnh Chào cờ - Nga Chào cờ - K.Hoa Chào cờ - Hường Chào cờ - Thu Chào cờ - Dung Chào cờ - P.Hoa Chào cờ - Mai Chào cờ - Hồng
2 Toán - Thìn C.Nghệ - Ảnh Nhạc - Hoàng Toán - K.Hoa Toán - Hường Văn - Thu Văn - Dung Toán - P.Hoa Địa - Tâm Toán - Hồng
3 Văn - Huệ Toán - K.Hoa Toán - Hội Hoá - Tiến Văn - Thu C.Nghệ - Quân Văn - Dung NNgữ - Hiến Toán - Hồng Nhạc - Hoàng
4 Văn - Huệ Hoá - Tiến NNgữ - Hiến Văn - Hương Địa - Tâm Toán - Hường Hoá - Dũng Sử - Viễn Sinh - L.Hương C.Nghệ - Huy
5 NNgữ - Hiến Văn - Đạt Lý - Liên Sử - Hương Sinh - Tiến Hoá - Dũng Địa - Tâm Sinh - L.Hương C.Nghệ - Huy Văn - Dung
3 1 Thể - Hoài Địa - Tâm Thể - Thắng Sinh - Nga Hoá - Dũng Văn - Thu Toán - P.Hoa Văn - M.Hoa Toán - Hồng Sinh - L.Hương
2 MThuật - X.Hùng Sinh - Nga Toán - Hội C.Nghệ - Ảnh Thể - Thắng Hoá - Dũng Sinh - L.Hương Văn - M.Hoa Địa - Tâm Lý - Hồng
3 GDCD - Hà Nhạc - Hoàng Hoá - Tiến Lý - Liên Văn - Thu Lý - Hường Thể - Thắng Toán - P.Hoa GDCD - Đạt Văn - Dung
4 Hoá - Tiến Lý - Liên C.Nghệ - Ảnh GDCD - Hà Toán - Hường Địa - Tâm Lý - HằngT Thể - Thắng Văn - M.Hoa Văn - Dung
5 Nhạc - Hoàng Hoá - Tiến GDCD - Hà Địa - Hằng.V            
4 1 Sử - Hằng.V Toán - K.Hoa NNgữ - Hiến C.Nghệ - Ảnh Toán - Hường Thể - Thắng NNgữ - Hiền Lý - P.Hoa NNgữ - Mai Văn - Dung
2 Địa - Tâm Sử - Hương C.Nghệ - Ảnh Toán - K.Hoa Lý - Khang Toán - Hường Văn - Dung Toán - P.Hoa Thể - Thắng Sử - Viễn
3 Văn - Huệ NNgữ - Hiến Văn - Hương Thể - Thắng Văn - Thu GDCD - Hà Toán - P.Hoa C.Nghệ - Huy Toán - Hồng Địa - Tâm
4 Toán - Thìn Sinh - Nga Văn - Hương NNgữ - Hiến Địa - Tâm Văn - Thu Thể - Thắng Văn - M.Hoa Lý - T.Hùng Toán - Hồng
5                    
5 1 C.Nghệ - Ảnh Thể - Hoài MThuật - X.Hùng Nhạc - Hoàng Toán - Hường Sinh - L.Hương C.Nghệ - Quân Hoá - Dũng Văn - M.Hoa Lý - Hồng
2 Toán - Thìn C.Nghệ - Ảnh Toán - Hội Hoá - Tiến Lý - Khang Toán - Hường Hoá - Dũng Văn - M.Hoa Sinh - L.Hương Toán - Hồng
3 Thể - Hoài GDCD - Hà NNgữ - Hiến Sử - Hương C.Nghệ - Quân Lý - Hường Sử - Hợi Sinh - L.Hương Lý - T.Hùng Địa - Tâm
4 Sử - Hằng.V Văn - Đạt Văn - Hương NNgữ - Hiến Nhạc - Hoàng NNgữ - Mai NNgữ - Hiền GDCD - Hà Toán - Hồng Hoá - Tiến
5 Lý - Liên NNgữ - Hiến Sử - Hương MThuật - X.Hùng NNgữ - Mai Sử - Hợi GDCD - Hà Địa - Tâm Hoá - Tiến GDCD - Đạt
6 1 Sinh - Nga NNgữ - Hiến Hoá - Tiến Toán - K.Hoa Thể - Thắng Văn - Thu Lý - HằngT Văn - M.Hoa NNgữ - Mai Văn - Dung
2 Văn - Huệ MThuật - X.Hùng Sinh - Nga Văn - Hương NNgữ - Mai Văn - Thu Văn - Dung Hoá - Dũng Hoá - Tiến Thể - Thắng
3 NNgữ - Hiến Toán - K.Hoa Địa - Hằng.V Văn - Hương GDCD - Hà Sinh - L.Hương Văn - Dung Lý - P.Hoa Thể - Thắng NNgữ - Hiền
4 Toán - Thìn Thể - Hoài Sử - Hương NNgữ - Hiến Sinh - Tiến Thể - Thắng Toán - P.Hoa Nhạc - Hoàng Văn - M.Hoa Sinh - L.Hương
5                    
7 1 Hoá - Tiến Văn - Đạt Văn - Hương Sinh - Nga Hoá - Dũng Địa - Tâm Nhạc - Hoàng NNgữ - Hiến Văn - M.Hoa Thể - Thắng
2 NNgữ - Hiến Văn - Đạt Thể - Thắng Văn - Hương Sử - Hợi Nhạc - Hoàng Toán - P.Hoa Địa - Tâm Văn - M.Hoa Hoá - Tiến
3 Sinh - Nga Sử - Hương Toán - Hội Toán - K.Hoa Văn - Thu Toán - Hường Địa - Tâm Thể - Thắng Nhạc - Hoàng Toán - Hồng
4 C.Nghệ - Ảnh Toán - K.Hoa Sinh - Nga Thể - Thắng Văn - Thu NNgữ - Mai Sinh - L.Hương Toán - P.Hoa Sử - Viễn NNgữ - Hiền
5 SHL - Thìn SHL - Ảnh SHL - Nga SHL - K.Hoa SHL - Hường SHL - Thu SHL - Dung SHL - P.Hoa SHL - Mai SHL - Hồng
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG