21:14 ICT Thứ tư, 26/06/2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 174

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2721

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 182080

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học » Thời khoá biểu

Thời khóa biểu

Chủ nhật - 14/12/2014 17:58
Thời khóa biểu năm học 2014-2015.
 
THỨ
TIẾT
8A
(Thìn)
8B
(Toàn)
8C
(Khang)
8D
(N.HằngV)
8E
(Hồng)
8G
(Viễn)
9A
(P.Hiên)
9B
(C.Thái)
9C
(P.Hoa)
9D
(Ngọc)
9E
(Hương)
9G
(L.Hằng)
2 1 Văn - Toàn Nhạc - Hoàng Toán - Khang Anh - Hùng.A Toán - Hồng Sử - Viễn Toán - P.Hiên Văn - C.Thái Toán - P.Hoa Toán - Ngọc Văn - Hương Văn - L.Hằng
2 Văn - Toàn Toán - Thìn Nhạc - Hoàng CNghệ - Triều MT - X.Hùng Văn - Viễn Văn - C.Thái Sinh - Ngoạn Văn - Hương Sinh - Sơn Toán - P.Hoa Địa - Tâm
3 MT - X.Hùng Anh - Hùng.A CNghệ - Triều Sinh - L.Hương Nhạc - Hoàng Anh - Ái Sinh - Ngoạn Toán - P.Hiên Văn - Hương Sử - N.HằngV Địa - Tâm Toán - Ngọc
4 Toán - Thìn CNghệ - Triều Anh - Hùng.A Lý - Thái Sinh - L.Hương MT - X.Hùng Anh - Ái Địa - Tâm CNghệ - Sơn Hoá - Ngoạn Nhạc - Hoàng Sử - N.HằngV
5                        
3 1 Anh - Hùng.A Lý - Thái Sử - Mỹ Thể - Học Văn - Đạt Địa - Oanh Địa - Tâm Anh - Ái Sinh - Ngoạn Lý - Hội Thể - Hoài Nhạc - Hoàng
2 Sinh - L.Hương Anh - Hùng.A Toán - Khang Địa - Oanh Thể - Học CNghệ - Triều Anh - Ái Thể - Hoài Địa - Tâm Nhạc - Hoàng Hoá - Ngoạn Lý - Hội
3 GDCD - Mỹ Thể - Học Sinh - L.Hương Anh - Hùng.A Địa - Oanh Toán - Khang Nhạc - Hoàng CNghệ - Triều Thể - Hoài Địa - Tâm GDCD - Huyền Hoá - Dũng
4 Thể - Học Hoá - Dũng Địa - Oanh GDCD - Mỹ Anh - Ái Văn - Viễn CNghệ - Triều Hoá - Ngoạn Lý - Khang GDCD - Huyền Lý - Hội Thể - Hoài
5 Nhạc - Hoàng Sử - Mỹ Anh - Hùng.A Sinh - L.Hương CNghệ - Triều Văn - Viễn Hoá - Dũng Lý - Hội Anh - Ái Hoá - Ngoạn Địa - Tâm GDCD - Huyền
4 1 Toán - Thìn Hoá - Dũng Anh - Hùng.A Thể - Học Văn - Đạt Toán - Khang Lý – Hiển Sử - N.HằngV Anh - Ái Toán - Ngọc Toán - P.Hoa Thể - Hoài
2 CNghệ - Triều Toán - Thìn Thể - Học Toán - Hồng Anh - Ái Sinh - T.Việt Hoá - Dũng Văn - C.Thái Sử - N.HằngV Thể - Hoài Văn - Hương Sinh - Sơn
3 Văn - Toàn Anh - Hùng.A Văn - Đạt Hoá - Dũng Sử - Viễn Anh - Ái Toán - P.Hiên Văn - C.Thái Toán - P.Hoa Văn - L.Hằng Văn - Hương CNghệ - Sơn
4 Anh - Hùng.A Văn - Toàn Văn - Đạt Sử - Viễn Toán - Hồng CNghệ - Triều Văn - C.Thái Toán - P.Hiên Văn - Hương Văn - L.Hằng Sinh - Sơn Toán - Ngọc
5                        
5 1 Sử - Mỹ Toán - Thìn CNghệ - Triều Văn - N.HằngV Toán - Hồng Sinh - T.Việt Thể - Hoài Văn - C.Thái Hoá - Ngoạn Toán - Ngọc Lý - Hội Địa - Tâm
2 Toán - Thìn Sinh - L.Hương GDCD - Mỹ MT - X.Hùng CNghệ - Triều Lý - T.Hiển Lý – Hiển Văn - C.Thái Văn - Hương Thể - Hoài Sử - N.HằngV Toán - Ngọc
3 Lý - T.Hiển GDCD - Mỹ MT - X.Hùng CNghệ - Triều Sinh - L.Hương Anh - Ái Sinh - Ngoạn Lý - Hội Thể - Hoài Địa - Tâm Toán - P.Hoa Văn - L.Hằng
4 Anh - Hùng.A Địa - Tâm Hoá - Dũng Toán - Hồng Lý - Thái Hoá - L.Hương Văn - C.Thái Anh - Ái Sinh - Ngoạn Lý - Hội Văn - Hương Văn - L.Hằng
5 Hoá - Dũng MT - X.Hùng Lý - Thái Anh - Hùng.A Anh - Ái GDCD - Mỹ Địa - Tâm Hoá - Ngoạn Toán - P.Hoa Văn - L.Hằng Văn - Hương Lý - Hội
6 1 CNghệ - Triều Toán - Thìn Văn - Đạt Sử - Viễn Hoá - L.Hương Thể - Hoài Toán - P.Hiên GDCD - Huyền Toán - P.Hoa Toán - Ngọc Anh - Mai Sinh - Sơn
2 Toán - Thìn CNghệ - Triều Sinh - L.Hương Văn - N.HằngV Văn - Đạt Toán - Khang Văn - C.Thái Thể - Hoài GDCD-Huyền Văn - L.Hằng Sinh - Sơn Anh - Mai
3 Sinh - L.Hương Văn - Toàn Toán - Khang Toán - Hồng Văn - Đạt Sử - Viễn Văn - C.Thái Toán - P.Hiên Văn - Hương Anh - Mai Toán - P.Hoa Toán - Ngọc
4 SHL - Thìn SHL - Toàn SHL - Khang SHL - N.HằngV SHL - Hồng SHL - Viễn SHL - P.Hiên SHL - C.Thái SHL - P.Hoa SHL - Ngọc SHL - Hương SHL - L.Hằng
5                        
7 1 Thể - Học Văn - Toàn Sử - Mỹ Văn - N.HằngV Sử - Viễn Toán - Khang Thể - Hoài Toán - P.Hiên Nhạc - Hoàng Sinh - Sơn Anh - Mai Hoá - Dũng
2 Địa - Tâm Văn - Toàn Toán - Khang Văn - N.HằngV Thể - Học Văn - Viễn Toán - P.Hiên Nhạc - Hoàng Hoá - Ngoạn Văn - L.Hằng Thể - Hoài Anh - Mai
3 Văn - Toàn Sinh - L.Hương Thể - Học Hoá - Dũng GDCD - Mỹ Thể - Hoài Sử - N.HằngV Địa - Tâm Lý - Khang CNghệ - Sơn Hoá - Ngoạn Văn - L.Hằng
4 Sử - Mỹ Thể - Học Hoá - Dũng Nhạc - Hoàng Toán - Hồng Hoá - L.Hương GDCD - Đạt Sinh - Ngoạn Địa - Tâm Anh - Mai CNghệ - Sơn Văn - L.Hằng
5 Hoá - Dũng Sử - Mỹ Văn - Đạt Toán - Hồng Hoá - L.Hương Nhạc - Hoàng            
 
THỨ
TIẾT
6A
(Thu)
6B
(Hội)
6C
(Hiến)
6D
(Dung)
6E
(K.Hoa)
7A
(Hạnh)
7B
(T.Hùng)
7C
(Hợi)
7D
(Hường)
2 1 Văn - Thu CNghệ - Huy Toán - K.Hoa Sử - Sâm Văn - Huyền Toán - Hường Sử - Hợi Sử - Dung CNghệ - Quân
2 Văn - Thu Toán - K.Hoa MT - X.Hùng Sinh - Huy Sinh - Quân Thể - Thắng Toán - Hường Địa - Oanh GDCD - Sâm
3 Sinh - Huy Thể - Học Thể - Thắng GDCD - Huyền Nhạc - Hoàng MT - X.Hùng Văn - Hạnh Toán - T.Hùng Sinh - Quân
4 Thể - Học MT - X.Hùng GDCD - Huyền Anh - Hiến Toán - Hằng Địa - Oanh Sinh - Quân Nhạc - Hoàng Toán - T.Hùng
5                  
3 1 Anh - Mai Sinh - Thái Sử - Sâm Sinh - Huy Lý - K.Hoa Lý - Hằng Văn - Hạnh MT - X.Hùng Anh - Hiền
2 Toán - Hội Anh - Mai Toán - K.Hoa CNghệ - Huy Thể - Thắng Anh - Hiền GDCD - Sâm Văn - Hợi MT - X.Hùng
3 Toán - Hội Lý - Thái Thể - Thắng Toán - Hằng CNghệ - Huy Sử - Hạnh Anh - Hiền GDCD - Sâm Văn - Hợi
4 CNghệ - Huy Toán - K.Hoa Sinh - Thái Lý - P.Hoa Toán - Hằng Thể - Thắng MT - X.Hùng Anh - Hiền Sử - Thuấn
5                  
4 1 Nhạc - Hoàng GDCD - Huyền Địa - Mỹ Toán - Hằng Anh - Hiến Văn - Hạnh Sinh - Quân Toán - T.Hùng Anh - Hiền
2 GDCD - Huyền Văn - Thu Anh - Hiến Thể - Thắng Toán - Hằng Nhạc - Hoàng Toán - Hường Sinh - Quân Văn - Hợi
3 Văn - Thu CNghệ - Huy Toán - K.Hoa Địa - Mỹ Sinh - Quân Toán - Hường Anh - Hiền Thể - Thắng Văn - Hợi
4 Toán - Hội Toán - K.Hoa CNghệ - Huy Anh - Hiến Văn - Huyền Sinh - Quân Thể - Thắng Sử - Dung Nhạc - Hoàng
5                  
5 1 Sử - Thu Địa - Oanh Anh - Hiến Văn - Dung Sử - Sâm Văn - Hạnh Nhạc - Hoàng CNghệ - Quân Toán - T.Hùng
2 Văn - Thu Nhạc - Hoàng Văn - Dung Anh - Hiến Thể - Thắng Toán - Hường CNghệ - Quân Toán - T.Hùng Anh - Hiền
3 Anh - Mai Văn - Thu Văn - Dung Nhạc - Hoàng Địa - Sâm Anh - Hiền Thể - Thắng Sinh - Quân Địa - Oanh
4 Lý - Hường Anh - Mai Nhạc - Hoàng Thể - Thắng Anh - Hiến GDCD - Sâm Địa - Oanh Lý - T.Hùng Sinh - Quân
5           Địa - Oanh Toán - Hường Anh - Hiền Thể - Thắng
6 1 Sinh - Huy Toán - K.Hoa Văn - Dung MT - X.Hùng Anh - Hiến Sinh - Quân Toán - Hường Văn - Hợi Lý - Hằng
2 Thể - Học Sử - Thu Anh - Hiến Toán - Hằng MT - X.Hùng CNghệ - Quân Văn - Hạnh Văn - Hợi Thể - Thắng
3 MT - X.Hùng Thể - Học Toán - K.Hoa Văn - Dung CNghệ - Huy Toán - Hường Văn - Hạnh Thể - Thắng Toán - T.Hùng
4 SHL - Thu SHL - K.Hoa SHL - Hiến SHL - Dung SHL - Hằng SHL - Hạnh SHL - Hường SHL - Hợi SHL - T.Hùng
5                  
7 1 Toán - Hội Sinh - Thái Văn - Dung CNghệ - Huy Văn - Huyền Sử - Hạnh Lý - T.Hùng Địa - Oanh Văn - Hợi
2 Anh - Mai Văn - Thu CNghệ - Huy Toán - Hằng Văn - Huyền Anh - Hiền Địa - Oanh Văn - Hợi Sử - Thuấn
3 CNghệ - Huy Văn - Thu Sinh - Thái Văn - Dung GDCD - Huyền Văn - Hạnh Anh - Hiền Toán - T.Hùng Địa - Oanh
4 Địa - Oanh Anh - Mai Lý - Thái Văn - Dung Toán - Hằng Văn - Hạnh Sử - Hợi Anh - Hiền Toán - T.Hùng
5                  
 

Tác giả bài viết: Hoàng Quốc Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG